https://www.norwegianmelodies.com/translations.htm

Lyrics to Solveigs Sang :
Kanskje vil der gå både Vinter og Vår,
og neste Sommer med, og det hele År,
men engang vil du komme, det ved jeg vist,
og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.

Gud styrke dig, hvor du i Verden går,
Gud glæde dig, hvis du for hans Fodskammel står.
Her skal jeg vente til du kommer igjen;
og venter du hist oppe, vi træffes der, min Ven!

Perchance both winter and spring will pass,
and next summer, and the entire year: —
but at last you will come, that I know for sure;
and I’ll still be waiting, for I once promised I would.

God give you strength, wherever in the world you go!
God give you joy, when you stand before his judgement seat!
Here I’ll wait until you come again;
and if you are waiting up above, there we’ll meet, my love!

Paa solen jeg ser,
Det lider alt frem,
Snart ar det ved hømessetide.
O, den, som en stund
Fik ønske sig hjem
Blandt folk,
Som paa kirkevej skride!
Naar solskiven stiger lidt,
saa den staar der midt
Over skaret i kammen,
Da ved jeg, i dalen
Klokkerne garr,
Da ringer fra taarnet
Det sammen.

Det nytter ej stort
At tage sin bog
Og synge i hejen sin salme;
Mit loft er for højt,
Og her er det dog,
Som tonerne blegne of falme.
O den, som i dag
Fik blande sin røst
Med hans og de øvriges stemme!
Gud give, at snart
Det lakked mod høst,
Gud give, jeg atter var hjemme!

I look at the sun,
It reveals all,
Soon it will be time for High Mass.
Oh, one, who for a moment
Wishes oneself home
Among people,
Who are going to church!
When the sun has risen a bit
So it stands right there
Over the gap in the crest of the mountain,
Then I know, in the valley
Church bells are ringing,
Then rings from the tower
The same.

It is of no use
To take one’s book
And sing in the mountains one’s psalms;
My ceiling is too high,
And here it is thus
That the tones grow pale and fade.
Oh, one, who today
Can blend her voice
With his* and the heavenly voices.
God grant, that soon
It draws near to autumn,
God grant, I once more will be home!