Ack Värmeland, du sköna

Ack, Värmland, du sköna, du härliga land,
du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmland är lustigt att leva och att bo,
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det hjärtan med heder och med tro
Så fasta som bergenas kärna
Och var och en svensk uti Svea rikes land
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
han finner blott bröder och systrar

I Värmland — ja, där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång —
vid den vill jag somma så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.
https://lyricstranslate.com

Oh Värmeland, you fair

Oh, Värmland, you fair, you lovely land,
you crown amongst the countries in Svea rike!*
And if I where to end up in the middle of the Promised land,
I still return to Värmland.
Yeah, there I want to live, yeah, there I want to die.
If I from Värmland once take a maiden,
then I know I will never regret it.

In Värmland it’s quaint to live and reside,
That country I gladly praise
There hearts beat with honour and with faith
So firm like the core of the mountains
And every single Swede in the countries of Svea rike
That come to visit the shore of Klarälven
he will only find brothers and sisters

In Värmland– yeah, there I want to build and live,
content with the simplest joy.
It’s valleys and forest give me the peace of silence,
and the air is fresh on it’s hills.
And the streams sing their lovely song —
by it I want to fall asleep so tranquil one time
and rest in the earth of Värmland.
https://lyricstranslate.com